Ouderenzorg en -welzijn

Quatre-Mains biedt kwalitatief hoogstaande fysieke en mentale begeleiding. Dit kan alleen als we tijd voor u en voor ons werk nemen, en dat doen we dan ook. Zo bouwen we met u (en uw naasten) een vertrouwensband op en dragen we eraan bij dat u veilig, comfortabel en met plezier zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Uiteraard hebben we oog voor uw eventuele beperkingen, maar die zijn niet leidend. Wat u kunt en wilt, bepaalt ons handelen.

Van het aanbrengen van dag- en weekstructuur, tot het begeleiden van een bezoek aan een huisarts of specialist. Van het doen van boodschappen, tot het in goede banen leiden van een verhuizing. Van een rondje golf of een spelletje, tot een plezierige wandeling of een museumbezoek. Van extra ondersteuning na een operatie, tot het koken van uw favoriete eten. We regelen het voor u!

Dat alles doen we natuurlijk niet alleen. We werken, indien wenselijk, nauw samen met uw naasten en andere mantelzorgers. We communiceren helder met alle betrokkenen – dus ook met u – hoe we, met hoofd, hand en hart zo veel mogelijk voor u kunnen betekenen.