Onze dienstverlening

Wij kunnen per uur ingeschakeld worden en werken niet met langdurige overeenkomsten of contracten. Omdat wij transparantie belangrijk vinden ontvangt u van ons een gespecificeerde factuur. Wij factureren maandelijks achteraf.

Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaar Katja Keuning kan u helpen bij het regelen van zaken op het gebied van financiën.

Particuliere tarieven per uur (incl. 21% btw)

Werkdagen

07:00u - 20:00u

            € 45

20:00u - 07:00u

            € 55

Zaterdag

00:00u - 24:00u

            € 59

Zon- en feestdagen

00:00u - 24:00u

            € 65

Verpleegkundige zorg (vrijgesteld van btw)

07:00u - 20:00u

            € 65

Als u zorgkosten heeft, mag u bepaalde kosten aftrekken van de belasting: aftrek zorgkosten

Tarieven per uur pgb Wlz en Wmo (vrijgesteld van btw)

Werkdagen

07:00u - 20:00u

            € 40

20:00u - 07:00u

            € 47

Zaterdag

00:00u - 24:00u

            € 50

Zon- en feestdagen

00:00u - 24:00u

            € 56

Reiskosten

Wanneer de reisafstand meer dan 10 kilometer vanaf het centrum van Breda bedraagt, brengen wij de reistijd in rekening en berekenen we reiskosten á €0,23 per kilometer.

Persoonsgebonden budget

Wij kunnen ingezet worden via een pgb (persoonsgebonden budget) als u een indicatie heeft voor individuele begeleiding op grond van de Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).