Werkwijze

Quatre-Mains stelt uw wensen en behoeften centraal. Dit betekent dat we ons aan u aanpassen en niet andersom. U hebt en houdt zo zelf zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven. Ook wanneer uw gezondheid onverhoopt achteruitgaat.

We bieden betrouwbare hulp op maat. We werken persoonsgericht. Daarbij past dat u zoveel mogelijk wordt ondersteund en begeleid door één en dezelfde collega. Zo bent u altijd in bekende en vertrouwde handen!


Samenwerking

Wij laten ons graag inspireren door organisaties in de omgeving, die met een zelfde liefdevolle en betrokken filosofie werken als wij. Een mooi voorbeeld daarvan is Nuwenhuys, zij bieden dagverrijking aan mensen met een verstandelijke beperking, waarbij ontmoetingen centraal staan en er nadrukkelijk wordt uitgegaan van hetgeen de deelnemers kunnen en willen. Iets wat Quatre-Mains ook nastreeft in de begeleiding van onze cliënten.


Praktische zaken

Coöperatie Quatre-Mains u.a. is lid van MantelzorgNL. We worden door SamenDementieVriendelijk erkend als dementievriendelijke organisatie en daar zijn we trots op.

We zijn aangesloten bij De Zorgprofessional. Zij verzorgt onder meer de uitvoering van onze klachtenregeling in de zin van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

We zijn een gecontracteerde zorgaanbieder voor de maatwerkvoorziening begeleiding Wmo bij de Gemeente Breda.

We werken met een eigen elektronisch cliëntendossier, Cliendo. In dit goed beveiligde systeem verwerken we informatie en communiceren we met uw familie, naasten en eventueel andere zorgverleners.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en met andere informatie die we van of over u ontvangen. Hoe we dat precies doen, beschrijven we in ons Privacyreglement. Is er na lezing iets onduidelijk? Bel of mail ons dan gerust. We helpen u graag.

We werken volgens de coronarichtlijnen van het RIVM.Nuwenhuys