Werkwijze

Quatre-Mains stelt uw wensen en behoeften centraal. Dit betekent dat we ons aan u aanpassen en niet andersom. U hebt en houdt zo zelf zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven. Ook wanneer uw gezondheid onverhoopt achteruitgaat.

We bieden betrouwbare hulp op maat. We werken persoonsgericht. Daarbij past dat u zoveel mogelijk wordt ondersteund en begeleid door één en dezelfde collega. Zo bent u altijd in bekende en vertrouwde handen!

Samenwerking

Wij laten ons graag inspireren door organisaties in de omgeving, die met een zelfde liefdevolle en betrokken filosofie werken als wij. Een mooi voorbeeld daarvan is Nuwenhuys, zij bieden dagverrijking aan mensen met een verstandelijke beperking, waarbij ontmoetingen centraal staan en er nadrukkelijk wordt uitgegaan van hetgeen de deelnemers kunnen en willen. Iets wat Quatre-Mains ook nastreeft in de begeleiding van onze cliënten.

Praktische zaken

Coöperatie Quatre-Mains u.a. is HKZ gekwalificeerd. We zijn lid van MantelzorgNL. We worden door SamenDementieVriendelijk erkend als dementievriendelijke organisatie en daar zijn we trots op.

Quatre-Mains doet haar uiterste best om alles in goede banen te leiden. Voor uw op- en aanmerkingen staan wij altijd open. Als er om wat voor reden dan ook, toch iets is waarmee u niet tevreden bent dan horen wij dat graag.
Mochten er zaken zijn waar u samen met Quatre-Mains niet uitkomt, dan kan er melding worden gedaan bij De Zorgprofessional, waarbij wij in het kader van de Wkkgz zijn aangesloten.

We zijn een gecontracteerde zorgaanbieder voor de maatwerkvoorziening begeleiding Wmo bij de Gemeente Breda.

We werken met een eigen elektronisch cliëntendossier, Cliendo. In dit goed beveiligde systeem verwerken we informatie en communiceren we met uw familie, naasten en eventueel andere zorgverleners.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en met andere informatie die we van of over u ontvangen. Hoe we dat precies doen, beschrijven we in ons privacyreglement.

Onze algemene voorwaarden vindt u hier.

Is er na lezing iets onduidelijk? Bel of mail ons dan gerust. We helpen u graag.